Skaitytojo kortelė

Kokia biblioteka be skaitytojų kortelių?

Kiekvienas „Alaus bibliotekos“ lankytojas turi teisę užsivesti savo asmeninę kortelę, kurioje bus žymimos bibliotekoje perskaitytos „knygos“. Skaitovai savo korteles gali palikti „Alaus bibliotekos“ kartotekoje – iki kito vizito.

Skaitytojo kortelė kartu yra ir alaus stilių žemėlapis. Jame pavaizduota alaus stilių įvairovė, jų tarpusavio ryšiai, kaip jie grupuojasi pagal šeimas ir rūšis.

Susipažinus su visais 60 alaus stilių, skaitytojas gali pretenduoti į jam asmeniškai dedikuotą ir bibliotekininkų parašais pažymėtą „Alaus bibliotekos“ knygą.